Usability Research

Технологія Eye tracking дозволяє проводити юзабіліті-тестування з виявлення можливостей сайту і проблем, з якими стикаються представники цільової аудиторії.
Eye Tracking є єдиним методом дослідження, який об'єктивно показує те, на що звертають увагу користувачі під час взаємодії з різними елементами веб-сайту. Унікальні дані дозволяють виміряти зручність і привабливість вашого сайту, оцінити помітність засобів навігації та порівнювати декілька варіантів дизайну. Дані Eye Tracking досліджень в поєднанні класичними опитувальними методами дають більш детальне уявлення про зрозумілість сайту і труднощі, з якими стикаються ваші відвідувачі.
 
Юзабіліті дослідження з використанням технології Eye tracking цінні на всіх етапах розробки сайту. Вони можуть бути використані для виявлення проблем на етапі поліпшення і модернізації, або ж на етапі розробки, щоб перевірити як ваш сайт взаємодіє з вашою цільовою аудиторією.
 
Питання, на які відповідає даний тип досліджень:
  • Як, і де на сайті користувачі шукають необхідну інформацію, розділ, функцію або послугу?
  • Чи помітна реклама на сайті?
  • Чи звертають увагу відвідувачі на спеціальні пропозиції та акції?
  • Наскільки помітні і зрозумілі елементи навігації сайту?

ПРИКЛАД: ТЕСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСУ 

Мета: тестування зручності веб-интерфейсу

Методологія: в дослідженні брали участь 50 респондентів. Кожному було запропоновано знайти на сторінці продукт, що йому сподобався .

Результат «гарячих точок» всіх респондентів за перші 30 секунд перегляду сторінки.

Слід зазначити розходження візуального сприйняття різних демографічних груп. Видно, що постійні користувачі мережі Інтернет зосереджують більшу увагу на основних елементах сторінки: товарах, верхніх вкладках й основному меню. У користувачів, що рідше використовують Інтернет, увага менш концентрована й охоплює окрім основних елементів також банери, рекламу й більшу кількість товарів.

Непостійні користувачі (n = 18)     Постійні користувачі (n =32)

Зручність користування: як визначили самі респонденти за 10-бальною шкалою, зручність користування представленим Інтернет-ресурсом дорівнює 6,72 балам. 

Наступний графік стосується основного меню на сторінці й показує: як швидко респонденти знаходять цю область на сторінці, і як швидко вони переходять до дії кліком миши. 

Можливе збільшення активних дій користувачів на 70% залежить від поліпшення дизайну основного меню. В середньому респондентам необхідно 4,1 секунди для того, щоб побачити основне меню. Перш ніж клікнути мишею й перейти на іншу сторінку відвідувачі ще затримують погляд на 9,4 секунд. 

Виділивши на головній сторінці наступні зони, ми одержали розподіл візуальної уваги у відсотках по кожній зоні. Видно, що найбільшу увагу респондентів привертає навігація на сторінці (48%), стимулювання збуту також цікаве споживачам (22%) і лише 2% уваги припадає на бренд.   

Цей графік показує, як швидко респонденти звертають увагу на ту чи іншу область на сторінці, та скільки респондентів (%) помічають відповідну зону. Видно, что перегляд сторінки починається з верхньої частини: респонденти швидше за все помічають верхні вкладки, логотип и верхні банери. Слід зазначити, що нижня частина сторінки практично ігнорується відвідувачами, на неї звертає увагу найменша кількість респондентів (41%).

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ:

  • Основна увага респондентів зосереджена на продуктах, розташованих на сторінці; 
  • Лише 2% усієї уваги респондентів припадає на логотип; 
  • Респондентам потрібно більше 10 секунд для того, щоб помітити основне меню й клікнути мишею на одному з розділів; 
  • Перегляд веб-ресурсу починається з верхньої частини сторінки; 
  • Нижня частина сторінки практично не помічається респондентами; 
  • Середнє значення зручності користування представленим веб-ресурсом = 6,72 балам за 10-бальною шкалою.