Візуалізації

Графік погляду

Графік погляду

Відображає послідовність переміщення, черговість й тривалість фіксації погляду. Відображає рух погляду кожного респондента окремо.

Докладніше

Гарячі точки

Гарячі точки

Відображає найбільш й найменш привабливі для споживачів елементи зображення у вигляді "гарячих" й "холодних" точок, створюючи так звану "мапу тепла".

Докладніше

Бджолиний рій

Бджолиний рій

Відображає фіксації погляду респондентів у вигляді крапок, що привертають найбільшу увагу. Надає інформацію одночасно всіх респондентів у динаміці.

Докладніше

Кластерний аналіз

Кластерний аналіз

Самостійно формує прилеглі фіксації в кластери, відображаючи відсоток респондентів, зацікавлених даними кластерами.

Докладніше

Зони інтересу

Зони інтересу

Відображає відношення респондентів до відповідно заданих областей зображення. Надає статистичні дані. Таким чином, припущення замінюються фактом.

Докладніше