Зони інтересу

Відображає відношення респондентів до відповідно заданих областей рекламного повідомлення.

Ви можете вибрати зони, що Вас цікавлять, на будь-якому етапі проведення дослідження і одержати по них різні види статистик. Таким чином,   припущення замінюються фактом.

Представлене зображення демонструвалося 10 респондентам по 5 секунд.

Ми виділили наступні зони для отримання статистичних даних:

 • Модель телефону
 •  Обличчя героя
 • Слоган
 • Продукт, що рекламується
 • Текст
 • Логотип
 • Т3

Якщо ми подивимося на черговість розгляду різних елементів реклами, тобто на час першої фіксації погляду респондентів, то побачимо, що в першу чергу погляд респондентів привертає обличчя героя, потім продукт (ЧПФ=1,2 сік). Щоб помітити логотип респондентам необхідно в середньому 2,1 секунди. Останніми елементами, на які звертають увагу респонденти, є модель телефону і напис Т3.

В середньому послідовність розгляду реклами наступна: обличчя - продукт – логотип – текст – слоган – модель – Т3.

За даними тривалості фіксації погляду видно, що найдовше респонденти дивляться на логотип і продукт. Також респонденти затримують свій погляд на моделі телефону, що рекламується.

Якщо ми подивимося на кількість фіксацій погляду, тобто на ті елементи, на які респонденти дивляться часто, то побачимо, що найчастіше респонденти фіксують свій погляд на слогані і продукті, що говорить про те, що респонденти читають слоган. Респонденти часто дивляться також на обличчя і модель телефону. Слід зазначити, що на тексті фіксується погляд дуже рідко, тому можна говорити про те, що респонденти не читають текст.

 

Всі респонденти звертають увагу на обличчя героя, продукт і логотип. Майже всі респонденти помічають модель телефону, що рекламується, (90%) і слоган (70%). Половина респондентів звертають увагу на текст.

Основні висновки:

 • Респонденти звертають найбільшу увагу на обличчя героя, логотип і продукт, що рекламується;
 • Послідовність розгляду реклами наступна: обличчя - продукт – логотип – текст – слоган – модель – Т3.;
 • Половина респондентів помічає текст, але не читає його;
 • Майже всі респонденти (70%) звертають увагу на слоган та читають його;
 • На продукті, що рекламується, респонденти довго й часто фіксують погляд, його помічають усі респонденти (100%).

Зони інтересу

Відображає відношення респондентів до відповідно заданих областей зображення. Надає статистичні дані. Таким чином, припущення замінюються фактом.